شرکت سرمایه‌گذاری داریوش

مدیریت سرمایه‌گذاری

شرکت سرمایه گذاری داریوش به صورت سهامی خاص با شناسه ملی 14010159937 و شماره ثبت 580881 در تاریخ 1400/04/22 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین شرکت دارای مجوز فعالیت رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و طی شماره ثبت 1186 مورخ 1400/04/22 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت رسیده است.

خدمات قابل ارائه

اهداف